جایگاه حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان
48 بازدید
محل نشر: ماهنامه رواق انديشه شماره 23 سال1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی