نقدی بر نظریه ناسازگاری ولایت فقیه و دموکراسی
50 بازدید
محل نشر: ماهنامه رواق انديشه شماره 4 سال1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی